Naslovnica Cjenik usluga

Cjenik usluga

CJENIK USLUGA RADIO ORAHOVICE 2020.GODINA

 1. Oglas do 30 riječi/sekundi 1 EMITIRANJE 30,00 KN
 2. Oglas do 45 riječi/sekundi 1 EMITIRANJE 40,00 KN
 3. Oglas do 60 riječi/sekundi 1 EMITIRANJE 50,00 KN

Na navedene iznose obračunava se PDV

 1. Mali oglas ČITANJE PO DANU 10,00 KN
 2. Čestitke svtaovi 1 ČESTITKA 15,00 KN
 3. Čestitke povodom državnih blagdana, (pravne i fizičke osobe) 125,00 KN

Na naveden cijenu uračunat je PDV

Sponzorirani program:

 1. Do 5 minuta 200,00 kn
 2. Do 10 minuta 400,00 kn
 3. Do 15 minuta 500,00 kn
 4. Do 30 minuta 800,00 kn
 5. Do 60 minuta 1.400,00 kn
 6. Izlazak na teren (na zahtjev) 250,00 kn

Na navedene iznose obračunava se PDV

Paušalni program – Mjesečna baza

 1. 20 Emitiranja 300,00 kn
 2. 30 Emitiranja 400,00 kn
 3. 60 Emitiranja 600,00 kn
 4. 90 Emitiranja 800,00 kn
 5. 120 Emitiranja 1.200,oo kn

Na navedene cijene obračunava se PDV

UGOVORI

 1. POLUGODIŠNJI UGOVOR (120 emitiranja mjesečno) 3.300,00 kn
 2. GODIŠNJI UGOVOR (120 emitiranja mjesećno) 6.600,00 kn
 3. Ugovor koji traju pet mjeseci, sedam, osam, devet, deset, jedanaest 600,00 kn (mjesečno)

Na navedene cijene obračunava se PDV

POPUSTI

   1. VIŠE OD 30 EMITIRANJA 5%
   2. VIŠE OD 60 EMITIRANJA 10%
   3. VIŠE OD 90 EMITIRANJA 15%
   4. AVANSNO PLAĆANJE 5%
   5. AGENCIJSKA PROVIZIJA 15%
   6. HUMANITARNE AKCIJE – Udruge ili organizatori humanitarnih akcija na najmanju naručenu količinu od deset emitiranja, dobiju 20 emitiranja gratis

Izbosi navedeni u Hrvatskim kunama

Plaćanje se vrši po primitku predračuna – ponude, na žiro račun Radio Orahovice

HR 1724120091137005295 MODEL 02

Cijene se primjenjuju od 01.02.2020.

Radio Orahovica

direktor

Tonino Rađenović