Naslovnica Naslovnica Rebalans Proračuna za 2019. i Proračun za 2020. godinu nisu doneseni

Rebalans Proračuna za 2019. i Proračun za 2020. godinu nisu doneseni

1285

Grad Orahovica sinoć nije dobio proračun, najvažniji financijski dokument jedne jedinice lokalne samouprave. Pet glasova vijećnika HSS-a bili su za, dok su tri vijećnika SDP-a bila suzdržana, a protiv prijedloga Proračuna za 2020. godinu bilo je pet vijećnika HDZ-a te po jedan vijećnik Stranke umirovljenike i Nezavisne liste Hrabro. Jučerašnja sjednica, koju su slušali i brojni slušatelji Radio Orahovice, bila je sve samo ne sukus demokracije i parlamentarizma. Neumjesna dobacivanja iz vijećničkih klupa, obračuni na osobnoj razini, koji zadiru u potpunu privatnost, samo su dio folklora koji je jučer bio prezentiran od pojedinih vijećnika, koji nisu dorasli sjediti u gradskim vijećničkim klupama.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Orahovice za 2019.godinu prva je točke Dnevnog reda oko koje su se sporili članovi vladajuće strukture i oporbe. Naime, proračun za tekuću godinu predložen je za rebalansiranje za 19 milijuna 172 tisuće i 430 kuna, pa je od predloženih 43 milijuna 551 tisuće 357 kuna, smanjen na 23 milijuna 378 tisuća 926 kuna. Pravdajući rebalansiranje Proračuna, pročelnica JUO Grada Orahovice Marija Šafer, rekla je kako je Proračun najviše umanjen u stavci Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, za gotovo osamnaest milijuna kuna, a kao razlog navodi se izostanak pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 14 milijuna 890 tisuća kuna. Nakon rasprave koja uslijedila, a koja je u nekim trenucima bila i mučna, te nakon napuštanja sjednice vijećnice Suzane Đebro Maričić, sedam vijećnika bilo je za, te sedam protiv, pa Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Orahovice za 2019. godinu nisu dobile dovoljan broj glasova za donošenje.
I u narednoj točki bilo je puno toga što na jednoj sjednici GV ne treba i ne smije biti. Nakon što je gradonačelnica Petin usvojila predložene amandmane klubova vijećnika, SDP-a i HSS-a, predlagateljica Proračuna, gradonačelnica Orahovice Ana – Marija Petin rekla je kako planirani Proračun za 2020.godinu iznosi 50 milijuna 54 tisuće 231 kunu.
Najveći iznos novca planiran je od pomoći iz Proračuna u iznosu od 29 milijuna 256 tisuća 554 kune, a što se odnosi na početak radova u Poduzetničkoj zoni, rekonstrukciju Dječjeg vrtića te početku radova na kompleksu Jezera, te u stavci Prihoda od poreza u iznosu od 11 milijuna 197 tisuća kuna. U rashodovnoj strani iznos od 29 milijuna 25 tisuća 678 kuna predviđen je za nabavu nefinancijske imovine te 21 milijun 28 tisuća 553 kune za rashode poslovanja. Uslijedila je potom dugotrajna rasprava, koja u nekim trenucima nije bila slušljiva. Nakon povratka vijećnice Maričić te konačnog obraćanja gradonačelnice Petin i predsjednika kluba vijećnika HSS-a i HDZ-a Igora Hozića i Saše Ristera, već navedenim glasovanjem, Proračun za 2020.godinu nije dobio dovoljan broj glasova i čekat će, ako dočeka, svoju drugu priliku. Ne izglasavanjem Proračuna za narednu godinu, svi predviđeni projekti i radovi bit će zaustavljeni isto tako i financiranje svih Udruga i sportskih klubova kao i svih ostalih korisnika Proračuna. Izjave predsjednika Klubova vijećnika u GV, a koji su željeli ili smjeli dati sinoć izjave, poslušajte danas u Dnevniku od 13,00 sati.