Naslovnica Naslovnica Grad Orahovica i dalje će sufinancirati troškove prijevoza srednjoškolaca

Grad Orahovica i dalje će sufinancirati troškove prijevoza srednjoškolaca

338

Gradonačelnica grada Orahovice, Ana-Marija Petin donijela je Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za period od rujna do prosinca 2019. godine.

Ovom odlukom definirano je da će grad Orahovica učenicima srednjih škola s prebivalištem, odnosno boravištem na području grada Orahovice , koji pohađaju srednju školu izvan mjesta svog prebivališta, sufinancirati naknadu prijevoznih troškova u visini od 25% od cijene koštanja mjesečne karte javnog prijevoza u spomenutom razdoblju.

Učenici prigradskih naselja grada Orahovice koji pohađaju srednju školu u Orahovici također ostvaruju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini od 25% cijene koštanja mjesečne karte javnog prijevoza.

Sredstva za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola osigurana su u Proračunu grada Orahovice.