Naslovnica Virovitica Virovitička gimnazijalka 100 posto je riješila ispit iz Engleskog jezika B, a...

Virovitička gimnazijalka 100 posto je riješila ispit iz Engleskog jezika B, a u matematici je među tri posto najboljih u državi

99

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica ima najbolju maturanticu iz Engleskog jezika B u Hrvatskoj. Dea Tomeković, ispit je riješila bez greške, kirurški precizno – 100 posto. Osim toga, Dea je i u matematici B među tri posto najboljih u državi.

Inače, čak 22 maturanta, od njih 97, nalazi se među pet posto najboljih u državi po riješenosti jednog, dva, tri ili čak četiri ispita državne mature: Informatika, Engleski jezik, Matematika, Fizika, Hrvatski jezik, Likovna umjetnost, Politika i gospodarstvo, Biologija, Kemija, Psihologija.

U svim ispitima maturanti Gimnazije Petra Preradovića Virovitica postigli su iznadprosječni uspjeh u odnosu na državni prosjek. Na maturu je ove godine izašlo oko 34.000 maturanata.
Maturanti Gimnazije Petra Preradovića i ove su godine uspješno položili obvezne i izborne ispite državne mature te upisali željene fakultete.

Većina naših maturanata upisalo je svoj prvi željeni izbor. Kao i svake godine upisali su vrlo atraktivne studijske programe: Medicina, Dentalna medicina, Rehabilitacija, Fizioterapija, Biotehnologija i istraživanje lijekova, Biologija i kemija, Socijalni rad, Veterinarska medicina, Sestrinstvo, Radna terapija, Biotehnologija, Nutricionizam, Biologija, Prehrambena tehnologija, Aeronautika – modul kontrolor leta, Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Šumarstvo, Matematika i računarstvo, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Strojarstvo, Računarstvo, Građevinarstvo, Grafička tehnologija, Kineziologija, Glazbena pedagogija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Pedagogija, Informatologija, Psihologija, Pravo, Novinarstvo, Antropologija, Germanistika, Lingvistika, Povijest, Pravo i drugo – poručili su i iz virovitičke Gimnazije, a meču čestitarima bio je i ravnatelj Gimnazije Petra Preradovića Virovitica Kristijan Gostimir, koji im je zaželio puno uspjeha u daljnjem obrazovanju. (www.vpz.hr, Facebook: Gimnazija Petra Preradovića, Fotografija: Facebook Gimnazija Petra Preradovića)