Naslovnica Naslovnica Javna priznanja Općine Zdenci

Javna priznanja Općine Zdenci

315

Temeljem Odluke o postupku i kriterijima dodjele javnih priznanja Općine Zdenci, Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci, uputio je Javni poziv svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama, za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci, osobama zaslužnim za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, prosvjete, gospodarstva, zdravstva, sporta, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života na području Općine Zdenci. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja za pojedinačna priznanja su da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih oblasti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih oblasti, da se radi o pojedincima koji u svojoj i radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka.
Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci za pravne osobe je da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine Zdenci kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine. Prijedlozi moraju biti pisano obrazloženi i moraju sačinjavati, podatke o podnositelju prijedloga, životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnih priznanja, odgovarajuću dokumentaciju, objavljeni rad, kritike, pisanja stručnog i drugog tiska, rezultati i slično.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja općine Zdenci, dostavljaju se Odboru da dodjelu Javnih priznanja Općine u pisanom obliku najkasnije do 16. kolovoza tekuće godine.