Naslovnica Gospodarstvo Grad Orahovica objavio Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi...

Grad Orahovica objavio Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada za 2019. godinu.

540

Nakon dobivene suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, Grad Orahovica objavio je u srijedu (19.06.) Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu, kojim se provode mjere s ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja kvalitete života i proširenja gospodarskih programa na području Grada Orahovice.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere: ulaganje u poljoprivredna gospodarstva, unaprjeđenje stočarske proizvodnje, osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada te,Osnivanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednih gospodarstava.

Riječ je o potporama male vrijednosti, a u proračunu Grada Orahovice za tu je namjenu u ovoj godini osigurano 300 tisuća kuna. Po ovom Javnom pozivu jedan prijavitelj može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 20.000,00 kn.

Korisnici potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Orahovice.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Grada Orahovice, koja su ulaganje izvršila na području Grada Orahovice, koja su u cijelosti u privatnom vlasništvu, koja imaju podmirene sve porezne obveze te obveze prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (Papuk d.o.o. i Voda d.o.o. Papuk plin d.o.o.), koja su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) , te nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, a priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave naznačenom u Javnom pozivu s traženom potpunom dokumentacijom. Prijava se podnosi putem pošte ili predajom u Pisarnicu Grada Orahovice na adresu: Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz  Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu“.

Obrasce za prijavu na Javni poziv, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova te obrazac Skupne izjave, prijavitelji mogu preuzeti na web stranici Grada Orahovice: www.orahovica.hr ili u Pisarnici Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica.

 

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.