Naslovnica Naslovnica Prošle godine u orahovačkoj župi četrnaest umrlih više od krštenih

Prošle godine u orahovačkoj župi četrnaest umrlih više od krštenih

405

Statistički pokazatelji Župe Našašća sv, Križa pokazuju da je prošle godine kršteno 37-oro djece (19 dječaka i 18 djevojčica). U istom je razdoblju po katoličkom obredu sahranjena 51 osoba: 21 muškarac i 30 žena. Među krštenima je 26-oro djece iz Orahovice, a među umrlima je bilo 22-oje iz Orahovice.

Uz 26 krštenih iz Orahovice, evidetirano je i sedam krštenih iz Zdenaca, a po jedno krštenje zabilježeno je u Novoj Jošavo, Duzluku, Beljevini i Kutovima, dok u drugim mjestima orahovačke župe nije bilo krštenih, a riječ je o Dolcima, Donjoj Pištani, Dugoj Međi, Slavonskim Barama i Obradovcima.

Među 51 umrlom osobom koja je sahranjena po katoličkom obredu na grobljima orahovačke župe, dakle na području Grada Orahovica (osim Stare Jošave i Crkvara) , te većem dijelu Općine Zdenci, pored 22-oje umrlih iz Orahovice, bilo deset osoba iz Zdenaca, četiri iz Nove Jošave, tri iz Kutova, po dvije iz Dolaca, po jedna osoba iz Donje Pištane i Obradovaca, a pet je osoba na području orahovačke župe sahranjeno po katoličkom obredu, koje su do smrti imale prebivalište na području drugih župa.

Tijekom prošle godine u Župi Našašća sv. Križa vjenčano je 19 parova, dva više nego 2017. godine, bilo je 47 prvopričesnika i 46 krizmanika.