Naslovnica Naslovnica Osigurano financiranje političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću

Osigurano financiranje političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću

183

Političkim strankama koje participiraju u radu Gradskog vijeća Orahovice, kao i vijećnici izabranoj s liste grupe birača, prema Zakonu i Statutu Grada, ove godine iz Gradskog proračuna će biti uplaćeno ukupno 56.160 kuna, odlučeno je to na sjednici Gradskog vijeća.Ta sredstva su namijenjena redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka po jednakim iznosima za svakog vijećnika, odnosno vijećnicu, za koju su sredstva, kao podzastupljenom spolu, uvećana za 10 posto.Za svakog vijećnika je godišnja naknada utvrđena u iznosu 3.600 kuna, a vijećnicu 3.960 kuna.
Pojedinačno, najviše sredstava , 18.720 kuna na svoj će račun dobiti HDZ, koja u Gradskom vijeću participira s ukupno pet članova: tri vijećnika i dvije vijećnice.
Iako ima isti broj članova u Gradskom vijeću, pet, HSS-u pripada nešto manji iznos novca, 18.360 kuna, budući da ima 4 vijećnika i jednu vijećnicu.
SDP s jednim vijećnikom i dvije vijećnice ostvaruje pravo na 11.520 kuna, Lista grupe birača Ivančice Grgić, koja u Gradskom vijeću ima samo jednu članicu ostvaruje pravo na 3.960 kuna u ovoj godini, a najmanji iznos , 3.600 kuna u ovoj godini pripada Stranci umirovljenika s jednim vijećnikom u orahovačkom Gradskom vijeću.
Na žiro-račune stranaka, odnosno na poseban račun nezavisne vijećnice, bit će i tijekom ove godine financijska sredstva doznačena u jednakim tromjesečnim iznosima.