Naslovnica Naslovnica Za kulturu i sport ukupno 1,5 milijuna kuna

Za kulturu i sport ukupno 1,5 milijuna kuna

166

U ovoj godini Grad Orahovica planira realizaciju Programa javnih potreba u kulturi financirati ukupnim iznosom od 719.600 kuna. Ta su sredstva namijenjena organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija, pomoći udrugama u kulturi, promicanju kulture i informiranja, pokrivanju materijalnih troškova muzejsko – galerijskog prostora i financiranju Gradske knjižnice Orahovica.Pojedinačno, najveći iznos planiran je za rad Gradske knjižnice Orahovica, s nabavkom knjiga, a riječ je o 352.100 kuna.

Značajna sredstva će u ovoj godini na području Grada Orahovica biti uložena u razvoj športa, a riječ je, prema Programu javnih potreba u športu, o 875.151 kunu.

540.000 kuna od toga iznosa planirano je za financiranje redovne djelatnosti športskih klubova, s 250.000 kuna planira se izgradnja maloogometnog igrališta, 60.000 kuna iznose planirana sredstva pričuve, a 25.151 kunu planirana su sredstva za izgradnju semafora na stadionu NK Papuk.

Programom je definirano da će sredstva potrebna za njegovu realizaciju biti prenesena na račun Zajednice športskih udruga Grada Orahovice.