Naslovnica Naslovnica 4,2 milijuna kuna za izgradnju komunalne infrastrukture

4,2 milijuna kuna za izgradnju komunalne infrastrukture

173

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice na zadnjoj su sjednici većinom glasova prihvatili predloženi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice koji iznosi 4 milijuna 209.907 kuna. Ta su sredstva namijenjena otkupu zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnji i modernizaciji cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sličnih prometnih objekata, izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i sufinaciranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema programu trgovačkog društva Voda .o.o.

Najviše sredstava, a riječ je o 2.979.907 kuna planirano je za izgradnju i modernizaciju cesta, pješačkih staza, mostova, parkirališta…, milijun kuna je prema Programu, planirano za sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture prema programu Vode d.o.o., za otkup zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture planirano je 130.000 kuna, a za izgradnju, odnosno rekonstrukciju javne rasvjete u narednoj godini-100.000 kuna.

Od 4 milijuna 209.907 kuna potrebnih za realizaciju spomenutog Programa, najviše , 2 milijuna 291.304 kune, trebalo bi osigurati od povrata glavnice iz prethodnih godina oročenih sredstava, 1 milijun 222.211 kuna u Gradu Orahovica namjeravaju osigurati od pomoći, a ostalo će biti izvorni proračunski prihodi.

Među ostalim je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovica u narednoj godini planirano s 1 milijun 500.000 kuna financirati rekonstrukciju pješačke staze u Ulici kralja Zvonimira od Konzuma do Trga sv. Florijana, planirana je i modernizacija Mihanovićeve ulice, Ulice Pave Vukelića – Paje, prilaza NK-u Papuk, zatim izgradnja dječjeg igrališta u Dolcima i Novoj Jošavi… Također je u planu, što je definirano i Programom, izgradnja javne rasvjete na gradskom groblju, a značajni su radovi planom vezani uz vodoopskrbu. To se konkretno odnosi na petu fazu rekonstrukcije vodovoda, koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka na vodoopskrbi, ali i rekonstrukciju vodospreme.

Naravno, dinamika planirane izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u narednoj godini ovisit će o priljevu sredstava u Proračun Grada Orahovica i ostvarenim novčanim potporama od strane ministarstava, izvanproračunskih fondova, te priljeva izvornih prihoda Proračuna.