Naslovnica Naslovnica U 2019. godini – 8,6 milijuna kuna za predškolski odgoj i obrazovanje

U 2019. godini – 8,6 milijuna kuna za predškolski odgoj i obrazovanje

165

Za predškolski odgoj i obrazovanje u 2019. godini u Proračunu Grada Orahovice planirano je ukupno 8 milijuna 644.317 kuna. Pojedinačno najviše, 5.411.690 kuna namijejeno je rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića Palčić, za redovan rad kojega je planirano još dodatnih 1 milijun 651.000 kuna.

Značajna sredstva, 1 milijun 30.427 kn, planirana su i za rekonstrukciju zgrade u kojoj je smješten Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo. U narednoj godini Grad Orahovica planira 230.000 kuna usmjeriti za nabavku školskih udžbenika, Grad će i naredne godine sudjelovati u sufinanciranju prijevoza učenika, za što je planirano 100.000 kuna, s 85.000 kuna planirano je stipendirati učenike i studente s prebivalištem na području Grada Orahovica, a planirane su i donacije, u iznosu 30.000, odnosno 40.000 kuna, Osnovnoj i Srednjoj školi u Orahovici, VŠMTI u Virovitici, deset tisuća kuna planiran je iznos za obuku neplivača, a zanimljivost je da u narednoj godini s istim iznosom Grad planira kupiti tenisice za srednjoškolce. I u narednoj godini određena su sredstva planirana za nabavku higijenskih potrepština , a riječ je o iznosu od 35.000 kuna.

Najveći iznos prihoda potrebnih za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju , 6 milijuna 20.090 kn, planirano je ostvariti od različitih pomoći.