Naslovnica Naslovnica Tri milijuna kuna za održavanje komunalnih objekata

Tri milijuna kuna za održavanje komunalnih objekata

173
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U narednoj godini, prema Programu prihvaćenom na sjednici Gradskog vijeća, u održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada bit će uloženo 3 milijuna 320.706 kuna, a najveći dio potrebnih sredstava za realizaciji toga programa trebalo bi osigurati iz namjenskih sredstava, odnosno prihoda za posebne namjene: riječ je o 2 milijuna 215.000 kuna.

Ukupno planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture podijeljena su na nekoliko područja, odnosno aktivnosti: održavanju javne rasvjete namijenjeno je 560.000 kuna, 2 milijuna 290.000 kuna namijenjeno je održavanju javnih površina, 70.000 kuna različitim drugim komunalnim uslugama, a s 400.000 kuna trebalo bi financirati provođenje javnih radova.

Spomenut ćemo da je održavanju nerazvrstanih cesta od ukupno planiranih sredstava za održavanje javnih površina, namijenjeno 278.000 kuna, 412.500 kuna namijenjeno je održavanju oborinske odvodnje, 1.600.000 kuna čišćenju grada i održavanju zelenih površina, planirana su sredstva i za geodetsko-katastarske usluge i slične aktivnosti. Ne bi trebalo biti ni problema s funkcioniranjem zimske službe, za koju je u Proračunu za 2019. godinu planirano 100.000 kuna.

U narednoj godini za održavanje Turističkog kompleksa Jezero namijenjeno je, prema usvojenom Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 500.000 kuna .

Zanimljiv je i podatak da je na području Grada Orahovice potrebno brinuti o održavanju 36.200 četvornih metara travnjaka, 46.012 četvornih metara parkova i 32.618 četvornih metara grobljanskih površina na osam groblja u prigradskim naseljima, te na pravoslavnom groblju u Orahovici.