Naslovnica Naslovnica Izglasan gradski Proračun

Izglasan gradski Proračun

658

Na sjednici GV koja je održana proteklog četvrtka, većinom glasova, donesen je najvažniji dokument Grada, Proračun za 2019. godinu s projekcijama proračuna za 2020. i 2021.godinu. Gradski prihodi za 2019.godinu planirani su u iznosu od 43 milijuna 551 tisuću 357 kuna. 20 milijuna kuna planirano je u stavci prihoda pomoći iz proračuna, 11 milijuna od poreza, pet milijuna 354 tisuće iznosit će planirani primici od povrata glavnice danih zajmova kreditnim I ostalim institucijama izvan javnog sektora. U ukupnoj strukturi rashoda i izdataka za 2019.godinu najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na materijalne rashode, koji su planirani u ukupnom iznosu od 8 milijuna 618 tisuća 296 kuna i čine 19.79% ukupnih proračunskih rashoda. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5 milijuna 77 tisuća kuna, a rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planirani su iznosu od 15 milijuna kuna i odnose se velikim dijelom na kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Proračun za 2020.godinu planiran je u iznosu od 39 milijuna 176 tisuća a za 2021.godinu 75 milijuna 073 tisuće kuna.