Naslovnica Gospodarstvo Papuk d.o.o. od sljedećeg tjedna počinje organizirani odvoz plastične ambalaže, u jednom...

Papuk d.o.o. od sljedećeg tjedna počinje organizirani odvoz plastične ambalaže, u jednom danu obje kante i žuta vreća

1237

Na na području koje komunalnim uslugama “pokriva” poduzeće Papuk, od ove godine primjenjuje se zakonska odredba o razdvajanju otpada, a nakon odvajanja papira, koje se provodi već godinu dana, unazad mjesec dana počelo je i odvajanje plastike. Dok su građani za odlaganje papira dobili posebne plastične kante-spremnike, za plastičnu ambalažu su podijeljene plastične vreće. Odvoz plastike bit će organiziran kao i odvoz papira, dakle pri zadnjem redovnom odvozu komunalnog otpada svakog mjeseca, a organizirani odvoz plastike počet će već sljedećeg tjedna.Dakle, građani u dane redovnog odvoza smeća, mogu uz kantu s miješanim kućnim otpadom, iznijeti, radi odvoza, i kante s papirom i plastikom.
Po riječima direktora Papuka d.o.o. ,Zdravka Dijakovića, prošle godine donesena Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, definirala je potrebu razdvajanja otpada na reciklabilni i ostali koji se ne može iskoristiti, sve s ciljem smanjenja količine mješovitog otpada, odnosno da se iz istoga odvoji sve što je moguće iskoristiti.
“Ova aktivnost u odvojenom prikupljanju otpada, konkretno-odvojeno prikupljanje plastike, “povlači” za sobom i povećanje cijena za uslugu prikupljanja i odvoza smeća, otprilike za 30 posto”, najavio je direktor Papuka, Zdravko Dijaković, budući da i sam Papuk ima troškove po prikupljenoj plastici, deponiranje koje mora platiti.