Naslovnica Čačinci Povoljnije u “Boćinama”

Povoljnije u “Boćinama”

431

Na sjednici Općinskog vijeća općine Čačinci, održanoj proteklog tjedna, članovi općinskog vijeća, usvojili su program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva u poduzetničkoj zoni Boćine.
Novim programom predviđeno je ulaganje u razvoj poduzetničke zone, otvaranje novih tvrtki, prelokacija postojećih na za to predviđenoj lokaciji uz korištenje više različitih povoljnosti za poduzetnike. Poduzetnička zona dugoročno bi trebala riješiti potrebe poduzetnika za poslovnim prostorima, te omogućiti poduzetnicima zajedničko korištenje pripadajuće pripremljene infrastrukture. Programom su utvrđene I mjere kao poticaji ulaganja u poduzetničku zonu, kupovina zemljišta uz subvenciju cijene od 97,5 % , oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, oslobađanje od plaćanja općinskih poreza, oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu, sufinanciranje kamata na kredite I oslobađanje naknada temeljem zakonskih propisa.
Program olakšica I poticaja razvoja gospodarstva u poduzetničkoj zoni Boćine, članovi OV Čačinci, donijeli su jednoglasno i bez rasprave. (fotografija: vg)