Naslovnica Crnac Održana sjednica Općinskog vijeća Crnac

Održana sjednica Općinskog vijeća Crnac

477

Na petoj sjednici u aktualnom sazivu sastali su se jučer vijećnici Općinskog vijeća Crnac , te uz raspravu ili bez, po pojedinim točkama jednoglasno donosili odluke. Sjednica je održana pod predsjedanjem Filipa Vidovića, predsjednika Općinskog vijeća Crnac.
Vijećnici su jučer usvojili Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za prošlu godinu i donijeli Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018.-2023. godine, dijelom podržali prijedlog o kupoprodaji dviju nekretnina u općinskom vlasništvu, izabrali izvođača sustavne preventivne deratizacije na području Općine Crnac, i prihvatili izvješće o radu načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca prošle godine.
Izjašnjavali su se i o ostvarenju proračunskih programa tijekom prošle godine, te ih jednoglasno podržali.
Na jučerašnjoj je sjednici Općinskog vijeća također donesena odluka o kupnji rabljenog traktora od orahovačkog komunalnog poduzeća , za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Crnac.
U analizi izvršenja općinskog proračuna u prošloj godini, vijećnici su upoznati da su proračunski prihodi u prošloj godini ostvareni iznosom od 4 milijuna 697.433 kune ili 104,29 posto u odnosu na godišnji plan . Rashodi su u prošloj godini ostvareni u ukupnom iznosu 4 milijuna 228.822 kune ili 93,89 posto u odnosu na godišnji plan. Ostvaren je dakle višak prihoda nad rashodima od 468.610 kune, a pribrajajući višak iz prethodnih godina od 964.283 kune, višak prihoda nad rashodima raspoloživ za sljedeće razdoblje iznosi 1 milijun 432.896 kuna. Promatrajući ostvarenje prošlogodišnjih proračunskih rashoda u Općini Crnac, najviše je ostvarenje bilo u stavci rashoda za društvene djelatnosti, 122,93 posto. Ti su rashodi izvršeni više od planiranih zbog isplate šteta od elementarne nepogode , rashodi za koje nisu bili planirani pri donošenju proračuna.
S obzirom na financijske pokazatelje i činjenicu da nije bilo potrebe za zaduživanjem Općine, kao ni korištenjem proračunske pričuve, ocijenjeno je da je Općina Crnac vođena dobro, te da je prošlogodišnji proračun u vrijeme njegova donošenja dobro planiran.