Naslovnica Crnac U općinama Crnac, Čačnici i Zdenci iščekuju početak realizacije programa “Zaželi”

U općinama Crnac, Čačnici i Zdenci iščekuju početak realizacije programa “Zaželi”

431

Prošle godine Općina Crnac je , uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prva u Virovitičko-podravskoj županiji prijavila projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja Općine Crnac“ u sklopu programa zapošljavanja žena ”Zaželi”. Projekt je vrijedan 2.159.751,72 kune, a osnažit će radni potencijal teže zaposlivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Općina Crnac ovim projektom kroz projektne aktivnosti zaposlit će 12 žena s naglaskom na starije od 50 godina, uključujući žene u nepovoljnom položaju koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika, pružajući im pomoć i podršku, istodobno smanjujući svoju i njihovu socijalnu isključenost i rizik od siromaštva. Također, predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje žena što će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju i učiniti ih kvalitetnijim radnim kadrom konkurentnijim na tržištu rada. Iako je, kao i kod drugih jedinica lokalne samouprave, prijavljeni projekt prošao sve administrativne provjere, u Općini Crnac još uvijek čekaju odgovor iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, kako bi realizacija projekta mogla početi.Do sada je, neslužbeno saznajemo, riješeno 109 projekata iz Programa “Zaželi”, i počela njihova primjena, a projekt Općine Crnac 132. je po redoslijedu prijava.
U Općini Čačinci projektom zapošljavanja žena trebalo bi biti obuhvaćeno petnaest žena s evidencije Zavoda za zapošljavanje koje će raditi na brizi o starijim i nemoćnim osobama. Vrijednost projekta zapošljavanja žena u Općini Čačinci kroz program “Zaželi” je 2.913.487,84 kuna i provodit će se u partnerstvu s DVD-om Čačinci, Područnim uredom HZZ-a Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Slatina. Žene zaposlene na području Općine Čačinci kroz spomenuti program trebale bi skrbiti za 62 krajnja korisnika, odnosno stare i nemoćne osobe.
I Općina Zdenci čeka odgovor na prijavljeni projekt po kojem će biti zaposleno 10 žena,a one će brinuti o četrdeset starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Zdenci.
Primjenom projekta “Zaželi” na području Grada Orahovice i općina Crnac, Čačinci i Zdenci trebale bi, na rok od dvije godine, posao pronaći 62 nezaposlene žene, kojima će biti povjereni poslovi podrške i brige za ukupno 365 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim lokalnim zajednicama.
Program se financira iz Europskog socijalnog fonda, a prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice…Zahvaljujući ovome pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja ) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.