Naslovnica Crnac U Vijeću umjesto vijećnice Šteger, vijećnica Špoljarić

U Vijeću umjesto vijećnice Šteger, vijećnica Špoljarić

276

U sastavu Općinskog vijeća Crnac došlo je izmjene u redovima vijećnika HSS-a: budući da je ponovo aktivirala vijećnički mandat , na jučerašnjoj sjednici vijećničku zakletvu položila je vijećnica Kristina Špoljarić, zamijenivši vijećnicu Katicu Šteger, koja je članica OV Crnac bila od njegova konstituiranja do jučer. Vijećnica Šteger bila je jedna od najaktivnijih vijećnika, sudjelujući konstrukivnim pitanjima i prijedlozima, kako u aktualnom satu, tako i u tematskoj raspravi u okviru predloženog dnevnog reda, pa će nova vijećnica Špoljarić, imati težak zadatak da kvalitetno zamijeni bivšu vijećnicu Katicu Šteger..