Naslovnica Crnac OV Crnac – pripreme za odvojeno prikupljanje otpada

OV Crnac – pripreme za odvojeno prikupljanje otpada

468

Budući da su Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom utvrđeni rokovi za donošenje pravovaljanih akata na nivou jedinica lokalne samouprave koji se odnose na gospodarenje otpadom, vijećnici OV Crnac na jučerašnjoj su sjednici donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Crnac, kao i Odluke o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

U naseljima Općine Crnac uslugu prikupljanja otpada provodi Crnac promet, pa će se isti morati prilagoditi novim zakonskim obvezama gospodarenja s odvojeno sakupljenim otpadom. Kako bi Crnac promet sve pripreme na vrijeme mogao izvršiti, isti je, po riječima pročelnika Danijela Jozića, pravovremeno obaviješten o zakonskoj obvezi.

Do sada je Crnac promet miješani komunalni otpad odvozio dva puta mjesečno, što će biti i dalje, ali je Odlukom naznačena obveza odvoza biootpada jednom tjedno, a jednom mjesečno kartona i papira.Uz dinamiku odvoza, Odluka definira i obračun odvoza.

I područje Općine Crnac obiluje divljim deponijama , posebno krupnog otpada, pa je na sjednici Vijeća, jučer, donesena i Odluka o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Odlukom su pozvani i građani da izvijeste općinsku upravu o lokacijama nepropisno odbačenog otpada i to do 31. ožujka, za prethodnu godinu, što je utvrđeno i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.