Naslovnica Orahovica Danas sjednica Gradskog vijeća, izravan prijenos od 18,00 sati

Danas sjednica Gradskog vijeća, izravan prijenos od 18,00 sati

221

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice, na sljedećoj sjednici, četvrtoj u ovom sazivu, sastat će se danas 31.siječnja.
Nakon Aktualnog sata, orahovački će vijećnici razmatrati prijedlog Statutarne odluke o izmjenama I dopunama Statuta grada Orahovice, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice, prijedlog odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Vijeća.
Razmatrat će članovi Gradskog vijeća u srijedu i prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Orahovice, prijedlog Odluke o komunalnom redu te prijedlog Odluke o donošenju i izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Orahovice. Na koncu sjednice Gradski vijećnici trebali bi razmotriti prijedlog Kluba vijećnika SDP-a za uklanjanje dijela ranije postavljenih spomen ploča i putokaza u Gradu Orahovici te prijedlog odluke o utvrđivanju naziva izletišta Jezero na turističkom kompleksu Jezero Ružica grad. Po pozivu predsjednika Gradskog vijeća Orahovica, Radoja Medenice, sjednica će danas, biti održana s početkom u 18,00 sati, a Slušatelji Radio Orahovice u srijedu će kompletnu sjednicu Gradskog vijeća moći slušati izravno u programu radija.