Naslovnica Naslovnica Javni poziv udrugama radi financiranja projekata

Javni poziv udrugama radi financiranja projekata

535

Općina Crnac uputila je Javni poziv udrugama koje djeluju na području Općine Crnac radi financiranja projekata i programa koje udruge provode, a koji su od interesa za za opće dobro i život na području Općine Crnac u 2018. godini.
Javnim pozivom ponuđene su mogućnosti financiranja u nekoliko područja, kao što su: kultura i tradicija, šport, socijala i zdravstvena skrb, humanitarne djelatnosti i udruge proizašle iz Domovinskog rata.
Od ukupno planiranih 234.000 kuna koje Općina Crnac namjerava raspodijeliti udrugama u pet naznačenih područja, pojedinačno najviše, 172.000 kuna namijenjeno je športskim udrugama, 37.000 kuna namijenjeno je udrugama koje će realizirati aktivnosti iz područja “kulture i tradicije”, a najmanje, 25. 000 kuna u planu je usmjeriti u tri područja, odnosno udrugama koje će ostvariti aktivnosti iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.
Javni poziv se odnosi na programe i projekte koji započinju i završavaju u 2018. godini. Projekte mogu prijaviti registrirane udruge koje imaju sjedište na području Općine Crnac ili su njihovi programi i projekti od interesa za područje Općine Crnac i imaju u članstvu upisane članove s prebivalištem na području Općine Crnac. Javni poziv za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Crnac otvoren je do 12. veljače, a zainteresirani više informacija mogu pronaći na internet stranici Općine Crnac.