Naslovnica Naslovnica Financijske potpore za vatrogastvo, hitnu i liječnike specijaliste

Financijske potpore za vatrogastvo, hitnu i liječnike specijaliste

228

U ovoj godini za realizaciju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Orahovice u proračunu je planirano ukupno 604.500 kuna, 161.525 kuna više no u prošloj godini. Ta su sredstva namijenjena Vatrogasnoj zajednici Orahovica u iznosu 519.000 kuna i Civilnoj zaštiti u iznosu 85.500 kuna.
Potrebna sredstva, kako je naznačeno u Programu javnih potreba u vatrogastvu za 2018. godinu, bit će osigurana iz prihoda i primitaka, te najvećim dijelom iz viška prihoda iz prethodnog razdoblja.

Ove godine Grad Orahovica planira javne potrebe u zdravstvu financirati ukupnim iznosom od 110.000 kuna: 50.000 kuna planirano je za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći, a 60.000 kuna za sufinanciranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Sva potrebna sredstva bit će osigurana temeljem ovogodišnjih proračunskih prihoda i primitaka.