Naslovnica Crnac Proračun Općine Crnac za 2018. godinu “težak” 5,5 milijuna kuna

Proračun Općine Crnac za 2018. godinu “težak” 5,5 milijuna kuna

946

 

Jednoglasnom odlukom vijećnika, na sjednici OV Crnac, održanoj prošloga tjedna, izglasan je općinski proračun za 2018. godinu, koji iznosi 5 milijuna 527.686 kuna.

Iznoseći prijedlog Proračuna za narednu godinu, predlagatelj, načelnik Općine, Mato Damjan, kazao je da u stavci planiranih proračunskih prihoda, 2.120.000 kuna iznose prihodi od poreza, u ukupnoj strukturi prihoda oni sudjeluju s 38,35 posto.

Značajnu stavku prihoda čine i prihodi od imovine koji u ukupnim prihodima sudjeluju s 1 milijun 182.869 kuna ili 21,4 posto.

Kada je riječ o proračunskim rashodima planiranima za narednu godinu, 596.252 kune su rashodi za predstavnička i izvršna tijela i mjesnu samoupravu, javnoj upravi i administraciji namijenjeno je 765.780 kuna, a ta će sredstva biti raspoređena za realizaciju nekoliko programa.

Među njima, programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, namijenjeno je 320.000 kuna, a programu koji se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture-2 milijuna 53.185 kuna.

U proračunu Općine Crnac za realizaciju različitih aktivnosti iz područja društvenih djelatnosti u narednoj godini planirano je 1 milijun 632.469 kuna.

Predlagatelj Proračuna, načelnik Damjan, ocijenio je kako je Proračun za narednu godinu “kvalitetan i razvojan” jer samo rashodi za programe održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture čine 45,83 posto u odnosu na plan sveukupnih proračunskih rashoda”.

“Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorene obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecaja na proračunski akt.Proračun je uravnotežen, ima viziju i cilj, a to je: poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj Općine Crnac, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i športa, društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi i usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima”, kazao je načelnik Damjan