Naslovnica Crnac Općinsko vijeće Crnac – prvi ovogodišnji rebalans proračuna

Općinsko vijeće Crnac – prvi ovogodišnji rebalans proračuna

505

 

Vijećnici Općine Crnac na zadnjoj su sjednici, održanoj prošloga tjedna, u petak, donijeli prvi ovogodišnji rebalans proračuna kojim su prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 4.504.178 kuna, što je više za 6.330,00 kuna ili 0,14 posto. Rashodi i izdaci uravnoteženi su s prihodima i oni iznose 4.504.178 kuna.

U rebalansiranom proračunu, za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1 milijun 153.331 kunu, što se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje građevinskih objekata, održavanje javne rasvjete i slične aktivnosti. Nešto manji iznos rebalansom proračuna je planiran za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a riječ je o ukupno 882.995 kuna. U tom iznosu, pojedinačno najviše, 285.232 kune, troškovi su uređenja dječjeg igrališta i okolice u središnjem parku u Crncu, a 131.000 kunu namijenjeno je izgradnji staza u tekućoj godini. Rebalansom proračuna u ovoj je godini za civilnu zaštitu na području Općine Crnac namijenjeno 33.250 kuna, za kulturu i religiju 86.525 kuna, za socijalnu skrb 234.188 kuna, športu je namijenjeno 308.500 kuna, a školstvu 187.000 kuna, te vatrogastvu 288.404 kune. Općina Crnac ove je godine za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći i rada ambulante opće medicine u Velikom Rastovcu, namijenila 35.281 kunu.

Vijećnici su na sjednici također odlučivali o programu utroška sredstava od zakupa, prodaje i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Za tekuću godinu plan je uprihodovati s tog naslova 1 milijun 382 tisuće kuna .