Naslovnica Čačinci Objava natječaja za financiranje udruga na području općine Čačinci za 2021. godinu

Objava natječaja za financiranje udruga na području općine Čačinci za 2021. godinu

122

Na službenoj Internet stranici Općine Čačinci objavljena je vijest o produljenju roka za dostavu prijava projekata udruga iz područja kulture, sporta i humanitarne skrbi, utvrđen Javnim pozivima objavljenim 13. siječnja ove godine.

Naime, Općina Čačinci poziva sve udruge iz područja sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladih i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasce i druge udruge s područja Općine Čačinci, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Čaččinci za 2020. godinu, da iste prijave.

Prijaviti se mogu putem službene Internet stranice Općine, na kojoj se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te predati u općinu u rokovima navedenim u godišnjem planu natječaja.