Naslovnica Čačinci Čačinci – Javni poziv za upis djece u program predškole za 2020./2021....

Čačinci – Javni poziv za upis djece u program predškole za 2020./2021. pedagošku godinu

163

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Čačinci, objavilo je Javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Pohađanje predškole je besplatno, te će se odvijati od 18. siječnja 2021. godine do 28. svibnja 2021. godine svakodnevno u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
Obrazac Zahtjeva za upis roditelji mogu preuzeti u OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci ili na internetskoj stranici Škole i Općine Čačinci, a uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja, potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, presliku kartona imunizacije te nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 7. siječnja 2021. godine, na adresu: OŠ Antuna Gustava Matoša, Trg kardinala Franje Kuharića 3, 33514 Čačinci ili osobno.