Naslovnica Čačinci Proračun općine Čačinci za 2021. godinu “težak” više od 15 milijuna kuna

Proračun općine Čačinci za 2021. godinu “težak” više od 15 milijuna kuna

276

Pod predsjedanjem Tomislava Tomića, predsjednika Vijeća, jučer je održana 17. sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci kojoj je nazočilo 12 od ukupno 14 vijećnika, a središnje točke dnevnog reda bile su Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu te donošenje Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Rebalansom je ovogodišnji Proračun u prihodovnoj strani smanjen za 6.841.891,36 kn i sada iznosi 11.906.478,64 kn, dok su rashodi smanjeni za 5.107.725,24 kn, te sada iznose 13.640.644,76 kn. Time je ostvaren deficit od 1.734.166,12 kn koji je u potpunosti pokriven viškom prihoda iz 2019. godine, te tako konačni Proračun općine Čačinci za 2020. godinu iznosi 13.640.644,76 kn.

Proračun Općine Čačinci za 2021. godinu, kojeg su vijećnici usvojili na jučerašnjoj sjednici, planiran je u iznosu od 15.038.572,38 kn, dok su projekcije za 2022. i 2023. goodinu planirane u iznosima od 16.571.500,00 kn i 16.544.200,00 kn.

U 2021. godini najviše sredstava planira se uložiti u predškolski odgoj, a kao najvažnija investicija navodi se završetak izgradnje i stavljanje u funkciju vrtića i početak rada istog, za što je planirano 2.509.553,71 kn. Za modernizacija cesta planira se izdvojiti 1.100.000,00 kn, izgradnju nogostupa 600.000,00 kn, dok se za izgradnja Energetske obnove zgrada i društvenih domova po raspisivanju javnog poziva planira izdvojiti 1.890.000,00 kn.