Naslovnica Virovitica Supervizija u projektu „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“...

Supervizija u projektu „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“ kao doprinos kvaliteti preventivnih aktivnosti

86

Educirani timovi edukatora Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije tijekom jeseni 2020. godine provode edukacije učenika u školama u Virovitičko-
podravskoj županiji u okviru projekta „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda
nepušača“. Timove edukatora čine voditelji i voditeljice školskih preventivnih programa u
svakoj pojedinoj školi, članice Udruge Veranda koja je partner Zavodu u ovome projektu i
članovi i članice savjeta mladih. Timovi u svakoj pojedinoj školi prilagođavaju oblike rada
učenicima, pa se tako provode vrlo raznolike aktivnosti poput predavanja, radionica,
diskusija, pa i odgovarajući oblici aktivnosti na daljinu prilagođeni aktualnoj pandemiji
koronavirusa. Primjer jedne takve aktivnosti može se vidjeti na
https://www.youtube.com/watch?v=Jjg19vL22wg.
Superviziju aktivnosti po školama provode stručnjaci Zavoda. Supervizija je oblik podrške i
pomoći stručnjacima koji u školama provode preventivne aktivnosti među djecom i mladima.
Zavod kao provoditelj ovoga projekta osigurava stručnu podršku i pomoć koja je u funkciji
zaštite mentalnog zdravlja, afirmacije i poboljšanja profesionalnih kompetencija provoditelja
neposrednih aktivnosti među mladima te u konačnici poboljšanja kvalitete usluge koja se
pruža mladima.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije ovaj je projekt
uskladio s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i
mladima te je tako postavio i nove standarde u praćenju kvalitete preventivnih aktivnosti u
području prevenciji i suzbijanju ovisnosti.