Naslovnica Naslovnica Dimnjačari na poslu od 03. studenoga

Dimnjačari na poslu od 03. studenoga

435

Slijedom brojnih upita o vršenju dimnjačarskih usluga na području Orahovice, iz Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, danas smo primili priopćenje u kojem navode kako je Gradsko vijeće Grada Orahovice u 2019. godini dva puta donijelo Odluke o početku postupka za davanje koncesije za dimnjačarske usluge te jednom u 2020. godini. Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Orahovice, sukladno Zakonu o koncesijama, provelo je 3 postupaka za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova. Za prvi postupak dodjele koncesija pristigle su dvije ponude, koje nisu udovoljavale uvjetima propisanim u Dokumentaciji za nadmetanje, dok se na preostala dva postupka nitko nije javio. Gradsko vijeće Grada Orahovice je temeljem Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda sastavljenog od Stručnog povjerenstva donijelo Odluke o poništavanju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice i to 10. lipnja 2019. godine i 10. prosinca 2019. godine.

23. travnja 2020. godine iz istih razloga i Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice donosi takvu odluku. Cijeli postupak javno je dostupan na Elektroničkom oglasniku za javnu nabavu.

Neovisno o takvim Odlukama, dimnjačarska služba u vlasništvu gospodina Tureka, ostaje vršiti usluge temeljem ugovora, te će se redovno čišćenje dimnjaka u kućanstvima Grada Orahovice odvijati od 3. studenog 2020. godine.

Računi za rujan i listopad neće biti ispostavljeni sukladno dogovoru s vlasnikom dimnjačarskog obrta jer usluga tih mjeseci nije niti vršena.