Naslovnica Naslovnica Održana Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Održana Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

1028

Jučer je u bivšoj dvorani kina Papuk, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, te uz izravan prijenos u programu Radio Orahovica, održana Izvanredna druga sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice. Nakon što su svečanu prisegu položile vijećnice Suzana Đebro Maričić, koja nije nazočila konstituirajućoj sjednici, te Valentina Špalj, koja je zamijenila vijećnicu Ivančicu Grgić koja je pak stavila mandat u mirovanje iz osobnih razloga, predsjednik Gradskog vijeća Saša Rister, za govornicu je pozvao dekana Fakulteta za dentalnu medicinu I zdravstvo Aleksandar Včeva, koji je nazočne vijećnike upoznao s Pismom namjere Fakulteta oko formiranja nove građevinske parcele radi izgradnje objekata za smještaj bolesnika s pratećim sadržajima, a u svrhu cjelovitog rješenja realizacije osnivanja Centra za prevenciju, dijagnostiku liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti u Orahovici. Upoznavajući vijećnike ali i orahovačku javnost, dekan Včev je rekao kako je gradska čestica na kojoj se nalazi pet stanova, Fakultetu potreba za izgradnju stacionara u kojoj bi bilo 40 dvokrevetnih soba za 80 bolesnika koji u programu kardiovaskularne rehabilitacije moraju biti smješteni tri tjedna. Također, Včev je napomenuo kako Orahovica ima najbolju mikroklimu u Hrvatskoj i to je jedan od razloga zašto u Orahovici planiraju razvijati tzv. bolnički turizam. Dodao je Včev kako u skoroj budućnosti Fakultet planira ponovo revitalizirati orahovačko rodilište, jer kako je rekao, grad u kojem se ne rađaju djeca, nema svjetlu budućnost. Zaključio je dekan kako bi u novoizgrađenoj zgradi bilo mjesta i za dentalne higijeničare, zanimanje koje Vlada RH na svojim skorašnjim sjednicama mora usvojiti. U raspravi koja je uslijedila, vijećnik Igor Hozić rekao je kako vijećnici HSS-a podržavaju daljnji razvoj i napredak Fakulteta, no zanimalo ga je tko će biti zadužen za rješavanje imovinsko – pravih odnosa stanova koji se nalaze u gradskom ali i privatnom vlasništvu. Isto je zanimalo i vijećnicu Đebro – Maričić koja je dekana Včeva pitala da li je Fakultet spreman, a nakon davanja čestice u vlasništvu, sam pregovarati s vlasnicima čiji su stanovi u privatnom vlasništvu. Dekan Včev odgovorio je kako očekuje da to ipak riješi Grad Orahovica. Sjednici nazočna gradonačelnica Orahovice Ana – Marija Petin naznačila je kako podržava nastojanja Fakulteta za proširenjem svojih aktivnosti te izgradnjom novog Centra, ali je i upozorila kako Grad Orahovica još uvijek ne može izvršiti novčane transakcije, jer Proračun za 2020. godinu još uvijek nije donesen. Također je napomenula kako u novom, proračunu za 2021. godinu moraju biti predviđeni iznosi za kupovinu privatnih stanova, kako bi se čisti papiri mogli predati Fakultetu. Na koncu sjednice predsjednik Vijeća Saša Rister zadužio je pravnu službu JUO Grada Orahovice, da provjeri, u što kraćem roku, sve opcije oko nastavaka aktivnosti rješenja imovinsko-pravnih odnosa čestica na kojima se nalaze gradski odnosno privatni stanovi, kako bi čelnici Fakulteta dobili pravovremenu i točnu informaciju.