Naslovnica Čačinci Održana 16. sjednica OV Čačinci – jednoglasno usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju...

Održana 16. sjednica OV Čačinci – jednoglasno usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.

207

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu bio je jedna od ukupno osam točaka dnevnog reda jučerašnje 16. sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci. Ukupni prihodi i rashodi u 2020. godini planirani su u jednakom iznosu od 18.748.370,00 kn. Prihodi su u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareni u iznosu od 3.904.682,09 kn ili 20,83% u odnosu na plan, a rashodi u iznosu od 4.756.032,57 kn ili 25,37%, te je ostvaren manjak prihoda u odnosu na rashode od 851.350,48 kn – rekla je, podnoseći izvješće, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Čačinci, Marija Vreš.
Najviše sredstava u stavci prihoda ostvareno je od poreza. Od ukupno planiranih 6.167.000,00 kn prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.485.683,99 kn, te čine 66% ukupno ostvarenih prihoda općine Čačinci. Nadalje, prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 999.410 kn, odnosno 9,82% u odnosu na plan, od planiranih 719.000 kn prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 191.709,82 kn ili 26,66%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 155.000 kn, dok su prihodi od doprinosa i naknada iznosili 72.795,45kn, što od planiranih 1.148.000,00kn iznosi samo 6,34%.
U stavci rashoda najveći iznos od 2.517.722,36 kn odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine, što čini 52,9% ukupnih rashoda, te rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 2.238.310,21 kn, odnosno 47,1%.
U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje primjetan je pad prihoda od gotovo 25% što je posljedica krize uzrokovane pandemijom korona virusa, rekla je pročelnica Vreš, ali je istaknula da se Općina dobro nosi s novonastalom situacijom. Naglasila je da se redovno izvršavaju sve obveze po ranije preuzetim ugovorima, te da se 80% sredstava usmjerava na podizanje kvalitete života stanovnika Općine kroz aktivnosti i projekte.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu na jučerašnjoj sjednici usvojen je jednoglasno.