Naslovnica Čačinci INA d.d. Zagreb na jesen započinje istraživanje rezervi nafte i plina na...

INA d.d. Zagreb na jesen započinje istraživanje rezervi nafte i plina na području Općine Čačinci

421

Jučer su u Velikoj vijećnici Općine Čačinci predstavnici INA – industrija nafte, d.d. Zagreb, čelništvu Općine i predsjednicima mjesnih odbora predstavili plan geofizičkih ispitivanja tla na području općine Čačinci koje će ta tvrtka izvršiti ove jeseni. Istraživanja će se obaviti kako bi se dobio uvid u zbijenost i čvrstoću materijala u podzemlju i detektirali mogući rasjedi i rasjedne zone.
3D seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području vršit će poljska kompanija.
Štete koje će eventualno nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijenit će se odmah nakon završetka radova od strane komisije u kojoj će biti predstavnici INE i predstavnici lokalnih mjesnih odbora o čemu će vlasnici/posjednici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni. Svu naknadu šteta podmirit će INA d.d. Zagreb.