Naslovnica Naslovnica Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci

311

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci objavio je Javni poziv, kojim se pozivaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, da dostave prijedloge za dodjelu javnih općinskih priznanja osobama zaslužnim za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, prosvjete, gospodarstva, zdravstva, športa, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Općini Zdenci.
Kriteriji za dodjelu priznanja fizičkim osobama su slijedeći: da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim , stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim oblikom javnog rada, dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih oblasti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih oblasti, te da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
Izuzetni poslovni i drugi rezultati trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine Zdenci, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu RH i Općine – kriteriji su za dodjelu javnih općinskih priznanja pravnim osobama.
Dostavljeni prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:
podatke o podnositelju prijedloga, životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnih priznanja, te odgovarajuću dokumentaciju – objavljeni rad, kritike, pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i sl.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Zdenci u pisanom obliku, najkasnije do 14. kolovoza ove godine.