Naslovnica Čačinci OV Čačinci donijelo šest mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama

OV Čačinci donijelo šest mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama

213

Članovi općinskog vijeća Općine Čačinci, donijeli su na posljednje održanoj sjednici, Odluku o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja općine Čačinci, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na području RH.

Nakon kraće rasprave kome pomoć treba biti upućena, čačinački su općinski vijećnici donijeli šest mjera:

Prvom mjerom, pravne osobe i obrtnici koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području općine Čačinci, a na temelju mjera Stožere civilne zaštite Republike Hrvatske, privremeno su prekinuli obavljanje svoje djelatnosti, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu u cijelosti.

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području općine Čačinci, a koji nisu prekidali svoje djelatnosti, drugom mjerom oslobođeni su plaćanja komunalne naknade za jedno četveromjesečno razdoblje u 2020. godini.

Trećom mjerom se fizičke osobe oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade za jedno četveromjesečno razdoblje u 2020. godini. Četvrta mjera odnosi se na plaćanje komunalne naknade za prvi obrok, a on sada donesenom Odlukom dospijeva na naplatu 15. kolovoza. Petom mjerom oslobođeni su obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini svi obveznici plaćanja. Posljednjom šestom mjerom odgađaju se mjere prisilne naplate komunalne naknade kao i obračun zateznih kamata za cijelu 2020. godinu.

O točnom iznosu sredstava za koje se oslobađaju pravne osobe, Općinsko vijeće bit će izvješteno istodobno s godišnjim izvješćem o izvršenu Proračuna. Odluku o mjerama pomoći, čačinački općinski vijećnici donijeli su jednoglasno.