Naslovnica Naslovnica Izbori u Orahovici 12. srpnja

Izbori u Orahovici 12. srpnja

479

Vlada RH na današnjoj je 234. sjednici donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice, koji će se u Orahovici održati 12. srpnja.

Podsjetimo se

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok, kojom je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 19. travnja 2020. Zbog izvanredne situacije nastale u Republici Hrvatskoj uslijed proglašenja epidemije bolesti Covid-19 i utvrđenih mjera za suzbijanje zaraze, u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku kojom izvan snage stavlja navedena Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok. Tom Odlukom je ujedno utvrđeno da će se prijevremeni izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok održati najkasnije u roku od 90 dana od prestanka opasnosti od epidemije uzrokovane koronavirusom (Covid 19). Temeljem Zakona o lokalnim izborima, Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu sa Zakonom odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. U Zakonu je propisano da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Vlada Republike Hrvatske može odgoditi raspisivanje prijevremenih izbora, odnosno staviti izvan snage odluku kojom su raspisani prijevremeni izbori do prestanka posebnih okolnosti. Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o raspisivanju prijevremenih izbora u Gradu Orahovici i Općini Otok za članove predstavničkih tijela tih jedinica.

O krajnjim datumima predaje lista i izbornoj promidžbi, izvijestit ćemo vas sutra.