Naslovnica Čačinci Općini Čačinci 250.000 kuna za uređenje cesta u Paušincima i Čačincima

Općini Čačinci 250.000 kuna za uređenje cesta u Paušincima i Čačincima

203

Sa ciljem osiguranja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području naše općine , ministar regionalnog razvoja i europskih fondova donio je odluku o sufinanciranju projekata u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

U sklopu ovog projekta Općina Čačinci će uskoro započeti rekonstrukciju i asfaltiranje ceste do mjesnog groblja u Paušincima te asfaltiranje spojne ceste sa ulicama Braće Radića, Željka Majora i Matije Gupca u Čačincima. (facebook: opcinacacinci)