Naslovnica Naslovnica Strukovna grupa poljoprivrede HGK ŽK Virovitica poslala bitnu obavijest za sve poljoprivrednike...

Strukovna grupa poljoprivrede HGK ŽK Virovitica poslala bitnu obavijest za sve poljoprivrednike i korisnike sredstava za zaštitu bilja

71

Strukovna grupa poljoprivrede HGK – Županijske komore Virovitica poslala je bitnu obavijest za sve poljoprivrednike i korisnike sredstava za zaštitu bilja.

– Obavještavamo sve poljoprivrednike i korisnike sredstava za zaštitu bilja, da je 16. ožujka stupila na snagu Uredba Europske komisije o zabrani prodaje i distribucije, a 16. travnja stupa na snagu i zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl insekticid koji se na području Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivima: DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440 – poručuju iz Strukovne grupe poljoprivrede.

Aktivna tvar klorpirifos i klorpirifos-metyl se najčešće koristi u tretiranju štetnika i nametnika u uljanoj repici, kukuruzu, pšenici, duhanu, voću i vinovoj lozi.

Stoga se posebno mole korisnici, koji proizvode navedene kulture, ali i ostali, da ne upotrebljavaju proizvode za zaštitu bilja (insekticide) koji sadrže aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl, s obzirom da su izrazito štetni za ljudsko zdravlje. Poljoprivredni inspektorat na području RH će vršiti kontrole o pravilnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja te isto tako kontrole vezane za zabranu korištenja sredstava na bazi aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl. (HGK-ŽK Virovitica, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)