Naslovnica Naslovnica Vlada Republike Hrvatske raspustila Gradsko vijeće Grada Orahovice

Vlada Republike Hrvatske raspustila Gradsko vijeće Grada Orahovice

598

Na jučerašnjoj 205. sjednici Vlade Republike Hrvatske, donijeto je rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice, i s jučerašnjim danom članovima Gradskog vijeća u Orahovici prestao je mandat. Sve ovlasti Gradskog vijeća Grada orahovice preuzet će Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, a sredstva za rad povjerenika Vlade RH osiguravaju se u proračunu Grada Orahovice.
Podsjetimo se,  Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje Gradskog vijeća Grada Orahovice, temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U prijedlogu Ministarstva uprave navedeno je da je gradonačelnica Grada Orahovice dopisom od 3. siječnja 2020. godine obavijestila navedeno Ministarstvo da Grad Orahovica nije donio proračun Grada za 2020. godinu, kao ni odluku o privremenom financiranju.
U predmetnom dopisu je navedeno da je gradonačelnica sukladno zakonu podnijela Prijedlog proračuna Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje te da Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine nije usvojilo predloženi Prijedlog proračuna za 2020. godinu. Istaknuto je da je od 15 vijećnika koliko Gradsko vijeće broji članova, za Prijedlog proračuna 5 vijećnika glasovalo „za“, 7 vijećnika je glasovalo „protiv“, a 3 vijećnika su bila suzdržana.
Gradonačelnica je nastavno utvrdila Prijedlog odluke o privremenom financiranju te isti također dostavila Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. Na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. prosinca 2019. godine od 14 nazočnih članova Gradskog vijeća, 5 vijećnika je glasovalo „za“, 9 vijećnika je glasovalo „protiv“ te stoga nije donesena ni odluka o privremenom financiranju.
Budući da je utvrđeno da Grad Orahovica nije donio proračun ni odluku o privremenom financiranju, utvrđeno je da su se stekli zakonom propisani uvjeti za provođenje naznačenih Odluka.
U konkretnom slučaju, gradonačelnica je izvršila svoju obvezu i predložila Proračun Grada Orahovice za 2020. godinu, no Gradsko vijeće nije donijelo proračun, kao ni odluku o privremenom financiranju čime su se ispunili uvjeti za raspuštanje Gradskog vijeća.
Temeljem odredbe Zakona o lokalnim izborima mandat članova predstavničkih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava, stoji u rješenju kojega je potpisao predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.